VIET NHAT COLLEGE

VIET NHAT COLLEGE

Địa điểm

QUẬN 9 | TP.HCM

Loại hình

Công trình giáo dục

Qui mô

859m2

Dịch vụ

Thiết kế ý tưởng

Thời gian

2015

T3A thiết kế Trường cao đẳng Việt Nhật vào năm 2015 tại Khu Công Nghệ cao Quận 9.

Dự án liên quan

Gọi điện
Sms
Chỉ đường