TAN DONG SCHOOL

TAN DONG SCHOOL

Địa điểm

CAM LAM | KHANH HOA

Loại hình

Trường học

Qui mô

2400m2

Dịch vụ

Thiết kế kiến trúc

Thời gian

2013

T3A thiết kế kiến trúc trường học tại Cam Lâm - Khánh Hòa

Dự án liên quan

Gọi điện
Sms
Chỉ đường