MASAN OFFICE

MASAN OFFICE

Địa điểm

DI AN | BINH DUONG

Loại hình

Văn phòng làm việc

Qui mô

450m2

Dịch vụ

Thiết kế ý tưởng

Thời gian

2014

T3A thiết kế ý tưởng văn phòng làm việc MASAN OFFICE tại Dĩ An - Bình Dương.

Dự án liên quan

Gọi điện
Sms
Chỉ đường