KRISTA BAO LAM

KRISTA BAO LAM

Địa điểm

BẢO LÂM | LÂM ĐỒNG

Loại hình

Nhà vườn nghỉ dưỡng

Qui mô

7000m2

Dịch vụ

Thiết kế kiến trúc & cảnh quan

Thời gian

2022

Thiết kế kiến trúc và cảnh quan nhà vườn nghỉ dưỡng KRISTA BAO LAM tại Bảo Lâm - Lâm Đồng

Dự án liên quan

Gọi điện
Sms
Chỉ đường