DON DUONG RESORT

DON DUONG RESORT

Địa điểm

ĐƠN DƯƠNG | LÂM ĐỒNG

Loại hình

Resort, Nghỉ dưỡng

Qui mô

200m2

Dịch vụ

Thiết kế nội thất

Thời gian

2019

 Công ty Kiến trúc T3A thiết kế công trình Resort tại Đơn Dương Lâm Đồng vào năm 2019.

Dự án liên quan

Gọi điện
Sms
Chỉ đường