BINH PHUOC TECH

BINH PHUOC TECH

Địa điểm

BINH PHUOC

Loại hình

Văn phòng, Sàn giao dịch

Qui mô

600m2

Dịch vụ

Thiết kế ý tưởng

Thời gian

2019

T3A thiết kế ý tưởng sàn giao dịch khoa học và công nghệ tỉnh Bình Phước vào năm 2019

Dự án liên quan

Gọi điện
Sms
Chỉ đường