DONG XOAI CITY

DONG XOAI CITY

Địa điểm

ĐỒNG XOÀI | BÌNH PHƯỚC

Loại hình

Khu đô thị

Qui mô

2,6ha

Dịch vụ

Quy hoạch, thiết kế đô thị

Thời gian

2017

Khu đô thị tại thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước được Công ty Kiến trúc T3A thiết kế và lập quy hoạch dự án năm 2017

Dự án liên quan

Gọi điện
Sms
Chỉ đường